2N NELER, NEREDELER?

SUUDİ ARABİSTAN ÇÖLÜ
Sadece gökyüzünden görülen bu işaretlerin, kimler tarafından ne zaman yapıldığı
bilinmemektedir. Yerel halk tarafından bilinen bu işaretler, 1927 yılında uçuş yapan bir
İngiliz pilot tarafından keşfedilmiştir.
Çemberler ve buna paralele uzayan giden bi çizgiler evvela hayvan tuzakları olarak
düşünülse bile çemberlerin çaplarının büyük olması bu kanıyı pek doğrulamıyor gibi…
Sadece yüksekten görüntülenebilen Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan çöl bölgesinde
bulunan bu işaretler, insanın aklına; neden bir medeniyet sadece yüksekten görülen
bir eser yapar ya da bu çizilerde neden hiç kusur yok şeklinde sorular getiriyor.
Kim bilir belki de ileride sizlerden birisi anakaranın üzerindeki bu çiziklerin sırrını
açıklayabilir 😉