Atom ne kadar küçük?

Hava, su, dağlar, taşlar, hayvanlar, bitkiler, elimizde tuttuğumuz kalem, elimiz, kısacası gördüğünüz,
dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar öyle küçük parçacıklardır ki bu
küçüklüğü insanın gözünde canlandırması pek kolay değildir. Mesela elimizde bir madenî para olduğunu
düşünelim. Şüphesiz paraya baktığımızda paranın içindeki atomları görebilmemiz mümkün değildir. Atomları
görebilmek için elimizdeki parayı dünyanın boyutlarına getirmemiz gerekir. Madenî para dünya kadar olursa,
işte o zaman paranın içindeki her bir atom, küçük bir üzüm tanesi kadar olur ve biz de onları görebiliriz.