Barbaros Hayrettin Paşa’dan Bir Şiir

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA

Tarihimizin büyük şahsiyetleri, sadece kendi alanlarında değil, başka alanlarda da çok başarılı idiler.
Mesela Osmanlı sultanlarının çoğu şair ve edip idiler. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin paşanın şair olduğunu biliyor muydunuz? İşte ondan bir örnek şiir.

Bir kişinin ki yardımcısı Allah ola,
Var kıyas eyle ol ne şah ola.
Er odur ki dünyada koya bir eser,
Esersiz kişinin yerinde yeller eser.

Olacak olsa gerek çar ü naçar,
Gerek kalbin gen tut, gerek dar.
Sürahi kırılırsa kadeh ortada kalmaz;
Ey saki, baş gitse ayak payidar olmaz.

Na-murad olma dila düştün ise bahr-i gama,
Hele emvac-ı felaket geçer inşaAllah.
Eğer dilden gelen elden geleydi,
Gedalar kalmayıp sultan olaydı.

Ne kadar çok olsa koyunun sürüsü,
Yeter imiş ana kasabın birisi.
Yar odur ki bun deminde yar ola,
Şadlıkta her kim olur yar ola.

Kanadı bitse bir marın, sanır hayra delalettir,
Veli bilmez anı, ol kim zevaline işarettir.
Ne denlü çoğ olursa ördek ü kaz,
Yeter imiş ana bir şahin ü baz.

Sakın sanma ki hayın berhudar olur,
Akıbet ya boynu vurulur ya berdar olur.
Kişi nam ile işler bir işi,
Namsız bir pula değmezmiş kişi.

KELİMELER
Naçar: çaresiz
Saki: Su dağıtan
Payidar: Devamlı
Namurad: İsteğine kavuşamayan
Bahr-i gam: Keder denizi
Emvac-ı felaket: Felaket dalgaları
Geda: Köle
Mar: Yılan
Zeval: Çöküş, bitiş.
Şahin-i baz: Şahin ve kartal
Berhudar: Mutlu
Berdar: Yükselmiş

#Barbaros, #HayrettinPaşa, #Şiir, #BarbarosHayrettinPaşa, #KaptanıDerya, #Eser, #TürkiyeÇocukDergisi