Belirli Gün ve Haftalar

millieğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı  (19 Şubat )

 19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur. Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın amaçları şunlardır:
1. Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.
Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

 

 

kansergünü

Dünya Kanser Günü (4 Şubat)

Kanser bilindiği üzere bir hücre hastalığıdır. Hücre, canlıların yapı taşıdır. Yapıları ve işlevleri birbirine benzeyen hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular birleşerek organları ve sistemleri oluştururlar.

Hücrenin ana özelliği bölünüp çoğalmasıdır. Bölünüp çoğalan hücreler vücuttan atılır. Kanser, hücrenin olağandışı bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hastalarda hücre, canlının zararına çoğalır. Organların işlevlerini yapmalarını engeller.

Halk sağlığı yönünden kanserin önemi; hastalığın öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur.
Kanserle savaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir.

Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Gün geçtikçe, kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır.

KANSERİN ÖN BELİRTİLERİ

  • Vücudun herhangi bir yerinde nedeni bilinmeyen şişkinlikler, sertlikler, iyileşmeyen yaralar,
  • Vücudun çeşitli yerlerindeki benlerde ve siğillerde, renk ve büyüklük değişmeleri,
  • Durdurulamayan kanamalar,
  • Ses kısıklığı
  • Geçmeyen öksürük
  • Nedeni anlaşılamayan ateş ye zayıflama,
  • Tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler.

 KANSER

Temiz hava bol gıda

Bize hayat bağışlar

Erken teşhis her zaman

Kanseri uzak tutar

 

Çağımız bilim çağı

Onu da yenecektir,

Hastalanan organı

Hep iyi edecektir

 

Bilime inanmalı

Korkuyu atmalıyız

Her kanser haftasında

Bunu anlatmalıyız

 

 

sigara

Dünya Sigarayı Bırakma Günü (9 Şubat)

 Tüm dünyada erkeklerin %47’si, kadınların %12’si sigara içmektedir. Ülkemizde ise erkelerin %60 ve üzeri, kadınların %20-29’u sigara kullanmaktadır. Sigara içicilerinin sadece %15’i zengin ülkelerde, % 85’i gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşar. Bundan dolayı da, gelişmekte olan ülkeler tütün salgını tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Her yıl 100.000 insanımızı kurban verdiğimiz, tüm kanser ölümlerinin 1/3’inin nedeni olan sigaranın zararlarını anlatabilmek ve tüketimini azaltabilmek için her yıl 9 şubatta dünya sigarayı bırakma günü kutlanır.

Yeşilay

Yeşil bir ay bembeyaz,

Bayrağın tek süsü,

Sağlığımız, canımız,

Yeşilay’ın ülküsü.

 

Korumaya çalışır,

Halkı içkiden.

İnsanlıktan sıyrılır,

Çünkü sarhoş bir beden

 

Vatanını sevenler,

Korumalı milleti.

Ocakları söndüren,

İçki, kumar illeti

 

 

Sivil Savunma

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

SİVİL SAVUNMA’NIN TANIMI VE ÖNEMİ 

Düşman taarruzlarına (saldırılarına), tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Sivil Savunma

Harbin olumsuzluğu

Cephelerde kalmıyor,

Siviller bile artık

Korkunç zarar görüyor.

 

Saldırıdan korunmak

Yeterli önlem almak,

Bulunmak ilkyardımda

Şart sivil savunma da.

 

Tüm askerler cephede

Kararlı savaşırken;

Sivil savunma ile

Destekle cepheyi.

 

Yurdun savunmasına,

Olumlu katkıları

Sivil savunmacılar,

Kurtarmakta canları.

 

Asker ve kendine

Yardımcı olmak için,

Sivil savunmacı ol,

Hizmet et milletine.

 

#Kanser #Gün #Hafta #BelirliGünler #SivilSavunma #Sigara #MEB