BENİMLE GELİR MİSİN OYUNU

√ Bir ebe seçilir.
√ Diğer oyuncular, yüzleri iç kısma bakacak şekilde genişçe bir halka olurlar.
√ Oyun başladığında ebe halkanın dışında dolaşmaya başlar.
√ Ebe, bir oyuncunun sırtına dokunup “ Benimle gelir misin?” diyerek halkanın çevresinde koşmaya başlar.
√ Ebe koşar, şıçrar, hayvan taklidi yapar ve seker.
√ Onu kovalayan oyuncu da ebenin hareketlerini taklit ederek ebeyi yakalamaya çalışır.
√ Ebeyi yakalayamaz ve yerini ebeye kaptırırsa kendisi ebe olur.
√ Oyuna yeniden başlanır.