Bilim Dünyası – İkinci Bellek Günlük

Bir şeyi saklamak mı daha zordur ya da anlatmak mı veyahut anlatıp sonra pişman
olmak mı? Zor yok yok çok zor bir soru oldu değil mi? Peki size hem sır saklayarak
hem de içinizdeki anlatıp pişman olmayacağınız bir yol söylesem 😉

Sarmaşık İnsan

Çok karmaşık bir yapısı olan insanoğlunun başı çoğu zaman
yaşadıklarını düşünmek onlarla ilgili
yorum yapmak ve bütün bunların etkisi ile duygular ile iyice karmakarışık
olmaktadır. Zaman zaman bu duygular ile baş edemez onları
içimizden fırlatmak isteriz. Fakat bunun başkasının hakkında konuşmak gibi
kötü bir huydan tutun da beynimizdeki nöronların çatışmasına kadar birçok
zararı vardır. Peki ne yapacağız?

Çare
Yazmak! Evet bize gelebilecek en iyi ilaç yazmak olacaktır. Çünkü yazarak içimizdekileri fırlatabilir.
Nereye tabi ki satırların arasına… Günlüğümüzün satırları arasına…

Günlük Deyip Geçme
Günlük deyince çoğu kişi çocukluk döneminde kargacık burgacık yazılarla dolmuş kokulu
defterleri hatırlayıp burun kıvırsa da bugün birçok başarılı kişinin üniversite yıllarından beri günlük
tuttukları bilinmektedir.

Nedir?
Günlük, hayatımızın doğrusu, yanlışı, eksikliği, neşesi, hüznü, şaşkınlığıdır. Yaşadıklarımızın
bir izdüşümüdür. Kendimiz ile baş başa kalıp konuştuğumuz kimi zaman kendimize
bile itiraf edemediğimiz duygularımızın mekânıdır. En önemlisi gelecekte, hayatımızda
yaşadığımız her olaya ki olaydan öte duyguya bizi götürecek bir zaman makinesi kendimizi
daha iyi tanımamız için bir aynadır.
Her Derde Deva
Günlük tutmanın bihaber olduğumuz birçok faydası vardır. Günlük yazarken yaşadıklarımızı düşünürüz onları bir
bütün içinde ele alarak kendi ifademiz ile yazarız. Böylece günlük tutmak bize zihnimizdeki verileri
inceleme, gözden geçirme, sorgulama, ilişkilendirme, kontrol etmenin yanında dil
becerisinin de gelişmesini sağlar.

Parlak Bir Zekâ
Zekâ üzerindeki çalışmaları ile bilinen Thurstone’a göre zekâ, her biri diğerlerinden
farklı bir zihin gücü gerektiren yeteneklerin bileşiminden oluşur. Bunlar sözel yetenek,
kelime akıcılığı, bellek, mantıksal düşünme, algısal yetenek, yer-mekân ilişkileri ve
sayısal yetenektir. Günlük tutmak da hayal gücünü, muhakemeyi, dil becerisini ve
hafızayı güçlendirmesi bakımından zekâyı geliştirmenin en etkili yollarından biridir.
Şimdi size yedi sene önce bugün ne yapıyordunuz diye sorsam kaç taneniz
cevap verebilirsiniz? Bundan yedi sene sonra da bugün ne yaptığınızı hatırlamak
istiyorsanız bir defter ve bir kalem ile bu andan itibaren günlük tutmaya başlayın 😉

#BilimDünyası, #İkinciBellek, #Günlük, #TürkiyeÇocukDergisi