Çöplerin Çöpü Neresidir?

Annemizin evden çıkanken eline tutuşturduğu çöplerin senden sonraki akıbetini hiç düşündün mü? Bir torba çöpten ne mi olacak? Sizin evden bir torba, üst komşunuz Raziye Teyze’den bir poşet, tuhafiyeci Zekiye’nin dükkânından çıkan çöpler, Bakkal Rüstem
Amca’nın kolileri… Bunlar sadece sizin mahalledeki birkaç kişinin çöpü. Ya üst mahalleninkiler, diğer mahalleninkiler, diğer ilçeler, iller… Düşününce ne kadar çok çöp var değil mi? Peki bunlara ne oluyor?

Toplama Süreci

Her evden konteynıra atılan çöpler, belediyenin görevlendirdiği kişiler tarafından toplanır. Görevli kişiler, belirli saatlerde mahalle mahalle dolarak çöp kutularına atılan çöpleri, çöp arabası ile toplar. Toplanan bu çöpler tek bir noktada birleştirmek için yola çıkar. Bu alan genellikle o şehrin geniş bir arazisi olur. Çöp sahası olarak da adı geçen bu bölgede öncelikli olarak çöpler bir bölgede toplanır.

çöp İmha 1

Çöplerin imhası için iki
şekil vardır. Bir tanesi
maalesef kazalara da yol
açan yakma işlemidir.
Bütün çöpler ateşe verilerek
yanması beklenir. Yanan çöpler kül olur ve daha az yer kaplar böylece yeni çöplere yer açılır.

İmha 2

Diğer bir çöp imha işlemi ise, derin ve büyük çukurlar kazılıp çöplerin buraya gömülmesidir. Zamanla toprağın aşınması ile
çöplerin yüzüstüne çıkmaması için sızdırmazlık yatılımı yapılarak yok edilir.

Bi’ Şey Deyip Geçme

Bildiğiniz gibi doğada yani toprakta erimeyen, yok edilemeyen maddeler vardır. Bunlar ne yakma ne de gömme işlemi ile yok olmaz. Bu zararlı atıklar yani radyoaktif maddelerin imhası için başka bir yöntem vardır. Radyoaktif atıklar, beton kutular içine doldurulup okyanus ve denizlere atılarak imha edilir. Sualtı canlıların için bu yöntem ne kadar sağlıklı bi düşünmeli… Bu yüzden doğada erimeyen poşetleri kullanmamaya özen gösterelim, pilleri pil toplama alnına atalım. Bizim göstereceğimiz birkaç önlem doğamızı daha yaşanılır yapar 😉

#geridonusum, #çop, #doğa