DAİREDEN TOPLA, GETİR

daire
– Oyuncular iki eşit gruba ayrılırlar.
-Her grup kendi arasında sıra sayısı sayar ve tek sıra olur.
– İki grup birbirine karşılıklı durur.
-Ortaya bir daire çizilir ve dairenin içine çok sayıda top, taş, ip, sopa, kalem… şeyler konur.
– Seçilen kişi/ Öğretmen her iki gruptan her hangi bir numarayı çağırır.
– Çağırılan kişiler 10’a kadar sayılınca dairenin içinden toplayabildiği kadar eşya toplayıp seçilen kişi/ öğretmenin yanına gelmeye
çalışır.
-Getirdikleri her eşya için bir puan kazanırlar.
-Eşyalar yeniden dairenin içine konur.

….

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.