DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Çocuk sorunları ilk defa 1923 yılında İsviçre’nin başkenti
Cenevre’de yapılan bir toplantıda tartışılmıştır. Bu toplantıda
“Uluslararası Çocukları Koruma Birliği” adıyla bir birlik kurulmuş ve
benimsenen çocuk hakları “Cenevre Bildirisi” adıyla yayınlanmıştır.
Daha sonra birçok ülkede “Çocuk Esirgeme Kurumları”
kurulmuştur.
1946 yılında yapılan, ikinci uluslararası toplantıda çocuk hakları
daha da geliştirilmiştir. 1953 yılında ise çocuk sorunlarıyla ilgilenme
görevi, “UNİCEF”e verilmiştir. UNİCEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır. 1954 yılında yapılan UNİCEF
toplantısında, ekim ayının ilk pazartesi gününün Dünya Çocuk
Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
Ülkemiz, çocuk haklarını tanıyan ilk ülkelerdendir. Ne yazık ki,
günümüzde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların sayısı hızla
artmaktadır. Her köşe başında karşılaştığımız “sokak çocukları”
dediğimiz binlerce çocuk, bakıma, sevgiye ve ilgiye muhtaçtır. Bu
çocuklara yardım en önemli görevimizdir