Dünyanın kandili Güneş ne kadar sıcak?

gunes
Güneş’in yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 santigrat, iç sıcaklığı ise 20 milyon santigrattır.Uzayda Güneş›in onda biri büyüklüğünde yıldızlara rastlanabildiği gibi Güneş›ten yüz kat daha büyük yıldızlar da vardır. Güneş’ten daha sönük olan yıldızların yüzey sıcaklığı 3000 santigrat iken Güneş’e benzeyenlerinki 6000 santigrat, daha büyük olanlarınki ise 30000 santigrat veya daha da yüksektir. Sıcaklığı çok yüksek olan yıldızların kütleleri de çok büyüktür.