GEZEN YÜZÜK

 

-Uzun bir ipe bir yüzük geçirilip, ipin iki ucu birleştirilerek düğümlenir.

-Bir ebe seçilir.

-Çocuklar iki elleriyle ipi dışarıdan tutarak, ip çevresinde bir halka oluştururlar.

-Oyun başladığı zaman, ebe ortada durur; ipe geçirilmiş yüzük, bir çocuğun, ipi tutan eli altında saklanır.

-Halkadaki çocuklar, bu yüzüğü ebeye göstermeden birbirlerine aktarırlar. Çoğu kez de, ebeyi şaşırtmak için, aktarır gibi yaparlar.

-Bu arada “ yüzük yüzük nerdesin, acep hangi eldesin?” sözlerini söylerler.

-Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır.Bulabildiğini sandığı an “Durun !” der.

-Çocuklar dururlar.

-Ebe yüzüğün kendisinde olduğunu umduğu üç arkadaşına, ellerini açmalarını söyler; ( önce birine, bulamazsa ikincisine, onda da bulamazsa üçüncüsüne “elini aç” demek hakkı vardır.) yüzüğü bulursa, ebeliği biter; yüzüğü bulduran çocuk ebe olur.

-Bu oyun yere oturularak da oynanabilir