Gönül Bahçesi

BİR HADİS-İ ŞERİF

Şu dört haslet bulunan kimseye müjdeler olsun.
1- Doğru konuşmak,
2- Emanete riayet,
3- Güzel ahlaklı olmak,
4- Yiyip içmekte iffetli olmak [Haramdan sakınmak] (Taberani)

 

HİKMETLİ SÖZLER

dua• Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendini beğenmekten.
• Bir insanın; iyiliklerini hatırlayıp, günahlarını unutması gururundandır.
• İyi kimsenin kalbinde iyi, kötü kimsenin kalbinde kötü düşünceler dolaşır.

 

HADİS-İ ŞERİFLER

Bildikleri ile amel edene Allahü teala bilmediklerini de ihsan eder.
Bir müslümana üç günden ziyade kardeşi ile küs olması helal olmaz.

 

RABBIN KİM?

SORU: Sual: Kabirde ne sorulacak, cevapları nedir?
CEVAP: Kabir sualine cevap olmak üzere şunları öğrenmelidir:

Allahü teâlâ.
Dinin nedir?
İslâm dini.
Hangi Peygamberin ümmetindensin?
Muhammed aleyhisselamın.
Kitabın nedir?
Kur’an-ı kerim.
Kıblen neresidir?dua2
Kâbe-i muazzama.
İtikadda mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet vel cemaat.
Amelde mezhebin nedir?4 mezhepten hangisi ise, mesela Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli’den biri söylenir.
Ayrıca aşağıdaki esasları da bilmek lazımdır:
Kimin zürriyetindensin?
Âdem aleyhisselamın.
Kimin milletindensin?
İbrahim aleyhisselamın.

#islam, #hadis, #kur-an