Hikmetli Sözler

ΣHerkesin belli bir sınırı vardır. Herkesin hakkına riayet etmek gerekir. Müslüman kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez.
Σ En kıymetli ilim haddini bilmektir. Bütün kavgalar dünyayı paylaşmaya çalışmaktan ve haddini bilmemekten meydana gelmektedir. İnsan cömert olursa herkes onu sever ve onunla kimse kavga etmez. Hasis insanlar etrafına bir şey vermeyip, dünyayı hep kendilerine almaya uğraştıklarından huzursuzdurlar, sevimsizdirler ve insanlar onlarla devamlı mücadele ederler.
Σ Bir yere çıkmak zordur, ama o yeri korumak daha zordur.

KULAĞINIZA KÜPE
Kalplerin kilitlerini açan iki altın anahtar:
– Başkalarını ziyaret ve
– Onlara hediye vermek,