İLİM ÖĞRENİRKEN

İlim Öğrenirken Şunlara Dikkat Edilmeli ( 1/ 2)
1- Önce niyetini düzeltmeli, câhillikten
kurtulmayı düşünmelidir! Allahü teâlâ, (Hiç
bilenle bilmeyen bir olur mu) buyurdu.
2- İnsanlara fâideli olmayı düşünmelidir!
Hadîs-i şerîfte, (İnsanların hayırlısı, insanlara
fâideli olandır) buyurulmaktadır.
3- Öğrendikleri ile amel etmeye çalışmalıdır.
Çünkü, (Amelsiz ilim vebâl, ilimsiz amel
sapıklıktır) buyurulmuştur.
4- İlim öğrenmekten maksat, Cenâb-ı Hakkın
rızâsını talep olmalıdır. Allahü teâlâ, ihlâsı,
sâlih ameli övmektedir.
5- Üstüne lâzım olmıyan şeye karışmamalıdır.
Hz.Lokman’a, (Bu dereceye ne ile kavuştun?)
diye suâl ettiler.
(Doğruluk, emânete riâyet ve bana lâzım
olmıyanı bırakmakla) diye cevap verdi.