Gönül Bahçesi

Gönül Bahçesi

gonul-bahcesiSEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN (sallallahü aleyhi ve sellem) GÜZEL AHLAK ve ADETLERİNDEN

-Yolda karşılaştığı müslümana önce kendi selâm verirdi.

-Misafirlerine, Eshâbına hizmet eder, “Bir topluluğun en üstünü, hizmet edenidir” buyururdu.

-Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı. Kimseden şikâyet etmez, arkasından söylemezdi. Bir kimsenin sözünü veya işini beğenmediği zaman, (bazı kimseler, acaba neden böyle yapıyorlar?) derdi.

BİR HADİS-İ ŞERİF

Bir Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır:

1- Karşılaşınca, selam vermek,

2- Davet edince, davetine gitmek,

3- Nasihat isterse, yardımcı olmak,

4- Aksırıp “Elhamdülillah “derse, “Yerhamükellah” demek,

5- Hastalanırsa ziyaretine, ölürse cenazesine gitmek.

 

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Gönül Bahçesi

gonul

BİR HADİS-İ ŞERİF

Allah’ın sevdiği iki haslet:

1- Cömertlik, 2- Maddi ve manevi fedakârlık.

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN (sallallahü aleyhi ve sellem) GÜZEL AHLAK ve ADETLERİNDEN Çok zaman diz çökerek otururdu. Dizlerini dikip, etrafına kollarını sararak oturduğu da görülmüştür. Yemekte, giymekte ve her şeyde hizmetçilerini kendinden ayırmazdı. Onların işlerine yardım ederdi. Kimseyi dövdüğü, sövdüğü hiç görülmedi. Her zaman hizmetinde bulunan Enes bin Mâlik radıyallahü anh diyor ki, “Resûlullaha on sene hizmet ettim. Onun bana yaptığı hizmet, benim ona yaptığımdan çok idi. Bana incindiğini, sert söylediğini hiç görmedim.”

HİKMETLİ SÖZLER

“ Cahilin kalbi diline bağlıdır, dili kalbine müracaat lüzümunu duymaz, rast gele konuşur.” Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh

“ Mü’min dört vasfından belli olur:

-Bela ve musibete maruz kaldığında sabreder.

– Nimet ve ikrama mazhar olduğunda şükreder.

-Konuştuğu zaman doğru konuşur.

-Hükmettiği zaman adalete riayet eder.” Hazreti Übeyy rahmetullahi aleyh

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Hikmetli Sözler

ΣHerkesin belli bir sınırı vardır. Herkesin hakkına riayet etmek gerekir. Müslüman kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez.
Σ En kıymetli ilim haddini bilmektir. Bütün kavgalar dünyayı paylaşmaya çalışmaktan ve haddini bilmemekten meydana gelmektedir. İnsan cömert olursa herkes onu sever ve onunla kimse kavga etmez. Hasis insanlar etrafına bir şey vermeyip, dünyayı hep kendilerine almaya uğraştıklarından huzursuzdurlar, sevimsizdirler ve insanlar onlarla devamlı mücadele ederler.
Σ Bir yere çıkmak zordur, ama o yeri korumak daha zordur.

KULAĞINIZA KÜPE
Kalplerin kilitlerini açan iki altın anahtar:
– Başkalarını ziyaret ve
– Onlara hediye vermek,

ŞÜKÜR

İsa aleyhisselam bir ağacın altında ibadet eden birini gördü. Dikkatlice baktığında
adamın ayakları felçli olduğunu anladı. İki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise
baras hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Ama adam bütün bunlara rağmen, mutluluktan
uçacakmış gibi dua ediyordu:
“Ey nice zenginlere vermediği nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana ağaçların
yaprakları sayısınca şükürler olsun!”
İsa aleyhisselam kötürüm adama yaklaştı:
– Ayağın yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sıhhatli görünmüyor? Peki hangi
nimettir, nice zenginlere verilmediği halde sana verilen?
Kapalı gözleriyle sesin geldiği yana yönelen kötürüm adam dedi ki:
– Allahü teâlâ bana öyle bir kalp vermiş ki, o kalple O’nu tanıyorum. Öyle de bir dil vermiş
ki, o dille de O’na şükrediyorum. Halbuki, dünyanın serveti elinde olan nice zenginler
var ki, kalbinde O’nu tanıma sevinci, dilinde de O’na şükretme mutluluğu yoktur. Ama
Rabbim bana bu sevgiyi ihsan eylemiş.
İsa aleyhisselam; “Ver şu elini öyle ise!” diyerek elinden tutar, gözlerinden öper.
Peygamberin dudaklarının değdiği gözler Allahü tealanın izni ile anında açılır.
Karşısındakinin İsa aleyhisselam olduğunu görünce heyecanlanan adam:
– Sen şu ölüleri dirilten, hastalara şifalar bahşeden mucizelerin sahibi Peygambersin, der.
Sonra da ayakları üzerine kalkabildiğini anlayınca söylediği ilk sözü şu olur:
– Yâ Nebiyyallah! Sendeki bu mucizeler de O’ndan değil mi? Öyle ise izin ver de geç
kalmayayım, O’na şükredeyim, diyerek hemen yere iner, başını secdeye koyar ve der ki:
“Rabbim! Seni tanıyan bir kalple, şükreden bir dil nimetinin şükrünü yapmaktan acizken,
şimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak lütfettin. Artık bilemiyorum nasıl şükretmem
gerekiyor bu eşsiz nimetler karşısında?”
Adam bunları söyledikten kısa bir zaman sonra ruhunu teslim eder.
Hadiseye şahit olanlar İsa aleyhisselama derler ki:
– Onu secdeye indiren nimetlere biz baştan beri sahibiz. Ama hiçbirimiz onun duyduğu
gibi bir mutluluk duymadık.
İsa aleyhisselam da onlara şöyle buyurur:
….

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

UNUTMA

“Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz: Ölmeden önce hayâtın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyâda âhireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini.”
(Hadis-i şerif)
SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN (sallallahü aleyhi ve sellem) GÜZEL AHLAKI
Kendisini kimseden üstün tutmazdı. Bir yolculukta, bir koyun kebabı yapılacağı zaman,
biri ben keserim dedi. Bir başkası, ben derisini yüzerim dedi. Diğeri, ben pişiririm
dedi. Hz. Resûlullah da, ben odun toplarım deyince, Yâ Resûlallah! Sen istirahat
buyur! Biz toplarız dediler. “Evet! Sizin her şeyi yapacağınızı biliyorum.
Fakat, iş görenlerden ayrılarak oturmak istemem. Allahü teâlâ,
arkadaşlarından ayrılıp oturanı sevmez” buyurdu. Kalkıp
odun toplamaya gitti.

BUĞDAYIN DUASI

Sarı başakta
Bizleri deren,
Bire bin veren
Sensin Allah’ım.
Gücü her şeye yeten Allah’ım!
Küçücük bir taneydim,
Toprağın altına düştüm.
Sana inandım, Sana güvendim,
Sana olan sevgim yemyeşil filiz oldu.
Güneş sevdi, rüzgâr okşadı;
Başaklar tane doldu.
Cömert Allah’ım!
Toprağın üstünü, altını gören;
Yağmuru, rüzgârı bana gönderen;
Rahmeti coşunca bire bin veren;
Tanelerim sayısınca Sana şükrolsun.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Güzel sözler:

∑ Ak akçe kara gün içindir.

∑ Ayağını yorganına göre uzat.

∑ Damlaya damlaya göl olur.

∑ Har vurup, harman savurma.

∑ İşten artmaz, dişten artar.

∑ Bugünün işini yarına bırakma.

∑ Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

∑ Sakla samanı, gelir zamanı.

∑ Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

∑ Cennetin kapısını cömert açar.

∑ Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

∑ Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

∑ Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

∑ Yerli malı Türk’ün malı, her Türk onu kullanmalı.

BU DERECEYE NASIL ULAŞTIN?

Sahabe-i güzin toplanmışlar, kendi hallerinden konuşuyorlardı. Biri aralarından kalkıp, dedi ki,

“ Ya Eba Bekir! Allahü teâlânın izzet ve azameti için söyle, bu mertebeye ne ile eriştin?”.

Buyurdu ki: “Yemin verdiğiniz için söylemek lazımdır. Dinimi dünyaya tercih ettim. Ahiret için, Allah rızasını seçtim. Her zaman Allah’ın hakkını üstün tuttum, her işimde sadece Allah’ın rızasını gözettim ve bunun dışına asla çıkmadım.”

Ömer Hazretlerine sual ettiler: “Sen bu mertebeye ne ile eriştin?”.

Buyurdu ki: “Allah dilerse bir kulunu aziz eder dilerse zelil eder. Bunu hiç unutmadım.”

Osman Hazretlerine sual ettiler: “Sen ne ile bu dereceye eriştin?”.

Buyurdu ki: “Kur’an ve Sünnete uydum. Allah’ın her şeyime vakıf olduğunu hiç unutmadım.”

Ali Hazretlerinden sual ettiler: “Sen ne ile bu dereceye eriştin?”.

Buyurdu ki: “Cihad ile eriştim. 30 yıl mücahede kılıcı ile ve haşyet zırhıyla ve vera kalkanı ile, taat ve ibadet oku ile, gönül kapısında oturdum. Allah’ın rızasından başka hiçbir şeyi, gönlüme koymadım, hatırıma getirmedim.” ( radıyallahü anhüm) ecmain)

KALP HASTALIKLARI

Kalp hastalıklarından bir tanesi de insanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayblamalarına üzülmektir. İnsanların kötülemelerinden ve ayblamalarından korkmaya karşı ilâc olarak şöyle düşünmelidir:

-Kötülemeleri doğru ise, ayblarımı bana bildirmiş oluyorlar. Bunları yapmamaya karar verdim demeli, böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir.

-Yapılan kötüleme yalan ise, iftirâ ise, zararı söyliyene olur. Onun sevapları bana verilir. Benim günahlarım, ona yüklenir demelidir. İftirâ etmek, nemmâmlık yapmak, gîbet etmekten daha fenadırlar. Nemîme, müslümanlar arasında söz taşımaktır.

UNUTMA

Allahü teala şu üç şeyi sevmez

. 1- Vakti boşa geçirmek,

2- İnsanlarla alay etmek,

3- Gıybet etmek