Oyna/Eglen

Oynayalım Eğlenelim – Dokun Tut

Dokun Tut

  1. 10-12 oyuncu yan yana dizilirler.
  2. Onların beş adım ilerisinde de ebe durur.
  3. Ebenin arkası oyunculara dönüktür.
  4. Ebe kollarını yana kaldırır, önüne bakmaz, ileri bakar.
  5. Arkadakiler birer birer kollarının altından kaçarken dokunup tutmaya çalışır.
  6. İki kişiye birden dokunulmaz ve herkes sırasıyla geçmek zorundadır
  7. Ebe kime dokunabilirse o ebe olur.

Böylece oyun yeniden başlar.

#OynayalımEğlenelim, #DokunTut, #Oyun, #Eğlence, #Çocuk, #Sınıf, #OyunZamanı, #EğlenceZamanı, #Etkinlik, #TürkiyeÇocukDergisi

PONPON TOPLAMA

Ponpon-Toplama√ Oyuncular ikiye ayrılır.
√ Gruptaki kişiler arka arkaya dizilir.
√ Gruptaki kişi sayısı kadar ponpon hazırlanır.
√ Her grubun biraz ilerisine bir kutu ve hemen önüne bir masanın
üzerine ponponlar ve maşa yerleştirilir.
√ Oyunun başlaması ile grupların en önündeki kişi maşa ile bir ponponu tutup
karşısında bulunan masadaki kutuya götürür. Yolda ponponu düşüren
geri dönüp baştan başlar.
√ Ponponu karşı masadaki kutuya götüren kişi geri dönüp maşayı
arkadaşına verip sıranın en sonuna geçer.
√ Ponponları en hızlı şekilde kutuya dolduran grup kazanır.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

 

#PonponToplamaOyunu #ÇocuklarİçinPonponToplamaOyunu #ÇocuklarİçinOyunlar #TürkiyeÇocuk

Denizde Dalga

denizde-dalga
Σ Oyunculara balık isimleri verilir.
Σ Bir ebe seçilir.
Σ Oyun alanına bir daire çizip ebe hariç her balığa bir yer verilir.
Σ Ebe balıkların adını söyledikçe adı söylenen balık, ebenin arkasına geçer ve onunla gezmeye, hoplamaya, zıplamaya başlar.
Σ Ebe birden “Denizde Dalga Var” diye bağırmaya başlar.
Σ Ebenin arkasında balıklar istedikleri bir daireyi kapmaya çalışırlar.
Σ Açıkta kalan balık, ebe olur.
Σ Oyun yeniden başlar

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

#DenizdeDalga #ÇocuklarİçinDenizdeDalgaOyunu #ÇocuklarİçinOyunlar #TürkiyeÇocuk

UYKUCU HOROZ

uykucu-horoz
Σ Oyuncular yumurta olup, yere otururlar.
Σ Uyur gibi gözlerini kapatırlar ve açmazlar.
Σ Öğretmen/ seçilen kişi tek tek başlarına dokunur.
Σ Başına dokunulan çocuk, sessizce kalkar ve öğretmen/ seçilen kişinin peşinden gider.
Σ Son oyuncu kalana kadar, öğretmen/ seçilen kişi çocukların başlarına dokunarak kaldırır.
Σ Sona kalan oyuncunun etrafında sessizce halka olunur.
Σ Oyuncular hep bir ağızdan “ uykucu horoz” diye bağırırlar.
Σ Sona kalan kişi uyanır oyuncuları yakalamaya çalışır.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

 

#UykucuHoroz #ÇocuklarİçinUykucuHorozOyunu #ÇocuklarİçinOyunlar #TürkiyeÇocuk

Avcıdan Kurtul

avci

-Oyunculardan bir kişi seçilir. Bu kişi av olurken diğer oyuncular avcı olur.
-Diğer çocuklar arka arkaya konmuş sandalyelere otururlar.
-En arakadaki sandalye boş bırakılır.
-Oyun başlayınca avcı sandalyelerin çevresinde koşar avına dokunmaya çalışır.
-Avcı bunu başarırsa onunla yer değiştirir.
-Ancak av yakalanmak üzere olduğunu görürse boş sandalyeye oturarak kendini kurtarır ve sıranın başındakine “değiştir “diye bağırır.
-Bunu duyan en baştaki sandalye de oturan oyuncu koşmaya başlar.
– Sırayı oluşturanlar birer sıra öne geçerek en arkadaki sandalyeyi yine boş bırakırlar.
-Oyun böylece devam eder.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

#AvcıdanKurtul #ÇocuklarİçinOyunlar #ÇocuklarİçinAvcıdanKurtulOyunu #TürkiyeÇocuk #TürkiyeÇocukDergisi

ORMAN KUŞLARI

– Oyun alanının bir yanına dikdörtgen biçiminde iki köşe çizilir.
– Bunlardan biri yuva, diğeri kafestir.
– Bir kişi seçilir ve ana kuş olur.
– Bu kişi/ ana kuş yuvaya girer.
– İkinci bir kişi daha seçilir bu da avcı olur.
– Kafesle yuva arasında durur.
– Diğer oyuncular oyun alanının dışına çizilen çizginin arkasına geçerler.
– Her oyuncuya bir kuş adı verilir. Aynı adı birkaç oyuncu da alabilir.
– Seçilen kişi/ öğretmen bir kuş adı söyler.
– Bu adı taşıyan kuş ya da kuşlar yuvaya doğru koşarlar.
– Avcı onları yakalamaya çalışır.
-Yakalanan kuşlar kafese konur.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

#OrmanKuşları #OynaEğlen #ÇocuklarİçinOyunlar #TürkiyeÇocuk #TürkiyeÇocukDergisi

YARIŞMALI TOP

-Oyuncular iki gruba ayrılıp her gruba bir isim verilir.
-Gruplar diğerinden 3-4 adım aralıklı olarak sıralanır.
-Sıraların başına ve sonuna ileri ve geri gitmemesi için birer işaret konur.
-Her gruptan birer kişi ebe seçilir.
– Ebe kendi sırasının beş adım önünde elinde topla durur.
-Oyuna başlama komutuyla ebeler topları sıra başındaki oyunculara atarlar.
-Topu alan oyuncu sıranın sonundan dolaşarak topu ebeye getirir.
-Ebe aldığı topu sıranın ikincisine atar.
-İkinci oyuncuda sıranın sonunu dolaşarak topu ebeye getirir.
-Sırası geçen oyuncu sıranın en sonuna geçecektir.
-Oyunu önce tamamlayan takım oyunu galibi olacaktır.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

#YarışmalıTop #ÇocuklarİçinOyunlar #OynayalımEğlenelim #TürkiyeÇocuk #TürkiyeÇocukDergisi

ÖRÜMCEKLER- BÖCEKLER

oyna-eglen1

– Oyun alanına iç içe üç halka çizilir.
– Çocuklar “örümcekler” ve “böcekler” olarak iki gruba ayrılır.
– Örümcekler en içteki halkada dururlar.
– Böcekler ise en dıştaki halkada ortadaki halka ise bahçedir.
– Oyun başladığında böcekler bahçede dolaşmaya başlarlar.
– Örümcekler ağlarından çıkarak böcekleri yakalamaya çalışırlar.
– Yakalanan çocuğu kendi yuvalarına götürürler.
– Yakalanmayan böcek yuvasına geri döner.
– Yakalanmaya böcek alkışlanır.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

#OynayalımEğlenelim #oyna #eğlen #türkiyeçocuk