Kıssadan Hisse – Unutulmaz Nasihat

Unutulmaz Nasihat
İmâm Muhammed Bâkır (rahimehullâh) şöyle buyurdu: Beş Kişiyle Arkadaş Olma
Babam İmam Zeynelâbidîn Hazretleri bana:
“Beş sınıf insanla konuşma, arkadaş olma” diye nasihatte bulundu.
“Babacığım, canım sana fedâ olsun! Beş sınıf insan kimdir? diye sordum.
Buyurdular ki:
“Fâsık (Allâhü Teâlâ’nın emirlerine uymayan) kimse ile arkadaş olma. Çünkü o seni bir
lokma yemeğe, belki de bundan daha az bir menfaate satar.” “Daha azı nedir?” diye
sordum. “Daha azı, elde etmek için hırslı olup da elde edemediği şeydir.”
“Babacığım ikincisi kimdir?”
“Cimri ile arkadaş olma! Çünkü o, çok muhtaç olduğun bir zamanda, malını korumak
için seninle alâkasını keser.
“Üçüncüsü kimdir?”
“Yalancı ile arkadaş olma! Çünkü o serap gibidir; yakın olanı sana uzak gösterir.”
“Dördüncüsü kimdir?”
“Ahmak ile arkadaş olma! Çünkü o, sana faydalı olmak isterken zarar verir.”
“Babacığım beşincisi kimdir?”
“Sıla-ı rahmi terk eden, yakın akrabalarıyla münasebeti kesen kimse ile arkadaş olma!
Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de tam üç yerde böyle kimsenin mel’ûn olduğunu gördüm.”

#KıssadanHisse, #UnutulmazNasihat, #Arkadaş, #BeşKişi, #İmam, #ZeynelâbidînHazretleri