KIZILAY HAFTASI

Kızılay, ülkemizdeki yüzlerce yardım kurumundan sadece birisidir.
Kızılay derneği; savaş, deprem, sel baskını, yangın ve salgın hastalık gibi felakete
uğrayanlara, çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardımlar yapar. Bu
felaketlerde yaralananlar için geçici hastaneler kurar. Kızılayın açtığı aşevlerinde,
yoksul, kimsesiz ve düşkün vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılır. Kızılayın yurt
genelinde büyük depoları vardır. Felaket anında, en hızlı biçimde felaket yerine
ulaşır. Bütün bu yardımları, yardımsever insanların yaptığı bağışlarla yapar.
Kızılay, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki felaketzedelere de yardım yapar.
Kızılaya yardım edelim. Birgün bizim de felakete uğrayıp, yardıma muhtaç
duruma düşebileceğimizi unutmayalım.

Güzel Sözler
– Acılar paylaşıldıkça azalır.
– Küçük yardımlar büyük iş görür.
– Kızılay kara gün dostudur.