KURBAĞA OYUNU

√ Oyuncular iki gruba ayrılır.
√ Bir grup sarı kurbağalar diğer grup
yeşil kurbağalar olur.
√ Oyun alanına birbirine yakın iki
paralel çizgi çekilir.
√ Çekilen bu çizgi deredir.
√ Oyunun amacı da, kurbağaların
dereye düşmeden ve derenin
çizgilerine basmadan dereyi atlayarak
geçmeleridir.
√ Hangi kurbağa grubundan daha
az kurbağa yanmışsa o grup oyunu
kazanmış olur.
√ Dereden atlama önce ayaklar
serbest olarak yaptırılır.
√ Sonra iki ayak birleştirilerek atlatılır.