Tag Archives: belirligünler

Belirli Günler Ve Haftalar

belirli günler1Sağlık Haftası ( 8 – 14 Nisan )

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz.

Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda değerlen­dirilir. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır.
 

#SağlıkHaftası #BelirliGünler #Sağlık #TürkiyeÇocukDergisi

Yeşilay Haftası (Mart ayının ilk haftası)

belirligünler1Alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ama ne yazık ki, insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar Derneği kurulmuştur. Hilal ay, ahdar da yeşil anlamına gelmektedir. Bu dernek daha sonra “Yeşilay” adını almıştır.

Derneğin amacı; alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir.

Bütün kötülüklerin anası olan uyuşturucu, alkollü içki ve sigaradan uzak, sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyoruz.

 

#YeşilayHaftası #BelirliGünler #Sağlık #KötüAlışkanlık #Alkol #Sigara

Belirli Gün ve Haftalar

millieğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı  (19 Şubat )

 19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur. Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın amaçları şunlardır:
1. Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.
Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

 

 

kansergünü

Dünya Kanser Günü (4 Şubat)

Kanser bilindiği üzere bir hücre hastalığıdır. Hücre, canlıların yapı taşıdır. Yapıları ve işlevleri birbirine benzeyen hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular birleşerek organları ve sistemleri oluştururlar.

Hücrenin ana özelliği bölünüp çoğalmasıdır. Bölünüp çoğalan hücreler vücuttan atılır. Kanser, hücrenin olağandışı bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hastalarda hücre, canlının zararına çoğalır. Organların işlevlerini yapmalarını engeller.

Halk sağlığı yönünden kanserin önemi; hastalığın öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur.
Kanserle savaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir.

Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Gün geçtikçe, kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır.

KANSERİN ÖN BELİRTİLERİ

  • Vücudun herhangi bir yerinde nedeni bilinmeyen şişkinlikler, sertlikler, iyileşmeyen yaralar,
  • Vücudun çeşitli yerlerindeki benlerde ve siğillerde, renk ve büyüklük değişmeleri,
  • Durdurulamayan kanamalar,
  • Ses kısıklığı
  • Geçmeyen öksürük
  • Nedeni anlaşılamayan ateş ye zayıflama,
  • Tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler.

 KANSER

Temiz hava bol gıda

Bize hayat bağışlar

Erken teşhis her zaman

Kanseri uzak tutar

 

Çağımız bilim çağı

Onu da yenecektir,

Hastalanan organı

Hep iyi edecektir

 

Bilime inanmalı

Korkuyu atmalıyız

Her kanser haftasında

Bunu anlatmalıyız

 

 

sigara

Dünya Sigarayı Bırakma Günü (9 Şubat)

 Tüm dünyada erkeklerin %47’si, kadınların %12’si sigara içmektedir. Ülkemizde ise erkelerin %60 ve üzeri, kadınların %20-29’u sigara kullanmaktadır. Sigara içicilerinin sadece %15’i zengin ülkelerde, % 85’i gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşar. Bundan dolayı da, gelişmekte olan ülkeler tütün salgını tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Her yıl 100.000 insanımızı kurban verdiğimiz, tüm kanser ölümlerinin 1/3’inin nedeni olan sigaranın zararlarını anlatabilmek ve tüketimini azaltabilmek için her yıl 9 şubatta dünya sigarayı bırakma günü kutlanır.

Yeşilay

Yeşil bir ay bembeyaz,

Bayrağın tek süsü,

Sağlığımız, canımız,

Yeşilay’ın ülküsü.

 

Korumaya çalışır,

Halkı içkiden.

İnsanlıktan sıyrılır,

Çünkü sarhoş bir beden

 

Vatanını sevenler,

Korumalı milleti.

Ocakları söndüren,

İçki, kumar illeti

 

 

Sivil Savunma

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

SİVİL SAVUNMA’NIN TANIMI VE ÖNEMİ 

Düşman taarruzlarına (saldırılarına), tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Sivil Savunma

Harbin olumsuzluğu

Cephelerde kalmıyor,

Siviller bile artık

Korkunç zarar görüyor.

 

Saldırıdan korunmak

Yeterli önlem almak,

Bulunmak ilkyardımda

Şart sivil savunma da.

 

Tüm askerler cephede

Kararlı savaşırken;

Sivil savunma ile

Destekle cepheyi.

 

Yurdun savunmasına,

Olumlu katkıları

Sivil savunmacılar,

Kurtarmakta canları.

 

Asker ve kendine

Yardımcı olmak için,

Sivil savunmacı ol,

Hizmet et milletine.

 

#Kanser #Gün #Hafta #BelirliGünler #SivilSavunma #Sigara #MEB

 

 

Enerji Tasarrufu Haftası (11 – 18 Ocak)

Enerji günlük yaşantımızda çok büyük bir yer tutar ve en önemli ihtiyaçlarımızdandır. Etrafımıza baktığımızda kullandığımız elektrikten, sürdüğümüz arabaya, seyrettiğimiz televizyondan, yediğimiz yemeğe kadar hep enerji kullanımını görürüz. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması ise hem kendimiz hem de gelecek nesiller için birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.

 

#Enerjitasarrufuhaftası #Enerji #Tasarruf #BelirliGünler

 

Veremle Savaş Haftası

İnsanların sağlığı için en tehlikeli hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denir. Bulaşıcı bir hastalık olan verem mikrobunu Robert Koch adında bir Alman doktoru bulmuştur. Onun için verem mikrobuna Koch Basili denir. Bu mikrop insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır. Ölüme neden olur.

Verem, insandan insana, hayvandan insana geçer. En yaygın olanı akciğer veremidir. Tıp bilimi ilerledikçe verem mikrobunu yok edici ilaçlar yapıldı. İnsanları bu hastalıktan korumak için aşılar bulundu. Verem aşısına B.C.G. aşısı denir.

Verem aşısı ülkemizde ilk kez 22 Aralık 1952 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. Bu aşıyı sağlık kuruluşlarında bütün insanlar ücretsiz olarak yaptırabilir. Zaman zaman kent, kasaba ve köylerde B.C.G. aşı kampanyaları açılır, aşı yapılır. Bu aşı okullarda öğrencilere de uygulanır. B.C.G. aşısı yapıldığında verem mikropları vücudumuza girse de bizi hasta etmezler. Son yıllarda verem hastalığı ile yapılan savaş başarıya ulaşmış, hastalık önemli ölçüde azalmıştır.

#VeremleSavaşHaftası #Verem #BelirliGünler #VeremleSavaş #sağlık

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Öğretmen; yapıcı ve üreticidir. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen
özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişidir. Öğretmenler sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Öğretmenler Günü’nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerek göreve başlarlar.

#Öğretmen #ÖğretmenlerGünü #BelirliGünler #Kasım

Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım)

Ağızdan alınarak iç organlarımızda hastalık yapan mikroplar ve kimyevi maddeler vardır. Bunlar bakteri, virüs, mantar, parazit… gibi küçük canlılar olabileceği gibi, sigara, alkol, boyalar… gibi binlercesini sayabileceğimiz kimyevi maddeler de olabilir.
Mikropların, yapılarına göre çeşitli karakterleri vardır. Kimisi dokuları tahrip eder ve çabuk ürer, kimisi patojen hale erişince ürer. Ağız temizliği yapılmadığı zaman en zayıf mikropların bile üreyeceği ortam hazırlanmış olur. Temizlenmeyen bir ağızda yiyecek artıkları dişlerde birikerek burada bakteri plakları oluşturur. Bakteriler bu plaklardaki glikozu kullanarak asit üretirler. Asit ise diş çürümelerine ve diş eti yaralarına sebep olur.

 

#AğızDişSağlığı #Belirligünler #diş #sağlık #ağız #temizlik #dişeti

Atatürk

Atatürk Haftası ( 10 – 16 Kasım )

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü.
O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası olarak değerlendirilir. Bu hafta içinde; Atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılâp ve ilkeleri anlatılır.
Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir.
Radyo ve televizyonda, Atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. Atatürk’le ilgili filmler gösterilir.
10 Kasım günü Atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. Ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı duruşuna geçilir.
Kara ve deniz taşıtları oldukları yerde durarak düdüklerini çalarlar.
Düzenlenen anma törenlerinde Ata’nın yaşam öyküsü, Atatürk inkılâp ve ilkeleri anlatılır, seçilmiş Atatürk şiirleri okunur.

#Atatürk, #AtatürkHaftası, #10Kasım, #Ata, #BelirliGünler, #TürkiyeÇocukDergisi

Atatürk’ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı ( 19 Mayıs )

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a geldiği gündür. Ulusal bayram günümüzdür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 19 Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür. Bugün aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ımızdır. Spor beden eğitimidir. Spor bedeni geliştirir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapanlar hayatta daha başarılı olurlar. İyi bir sporcu sağlam bedenli, becerikli ve başa­rılı bir insandır, içki, sigara kumar gibi alışkanlıkları yoktur. Spor kötü alış­kanlıkların edinilmesine fırsat vermez. İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda izci örgütleri vardır. İlkokullardaki bu örgüte küçük izci denir, izcilik, öğrencileri yaşamın güçlüklerine alıştırır. İzcilerin özel giysileri, çantaları, mataraları, ipleri ve çakıları vardır. Beden eğitimi öğretmenleri izcilere yürüyüşler yaptırır. İzciler için yaz aylarında ormanda, yaylada, göl ve deniz kıyısında izci kampları kurulur. Bu kamplarda izciler yaşamın güçlüklerine alışırlar. 19 Mayıs’ta yurdumuzun her yerinde izciler, öğrenciler ve gençler spor gösterileri yaparlar. 19 Mayıs; 1981 yılından başlayarak “Atatürk’ü Anma Günü” olarak da kutlanmaya başlandı.

#19Mayıs #AtatürküAnmaVeGençlikVeSporBayramı #spor #atatürküanma #gençlik #belirligünler

Trafik Ve İlk Yardım Haftası ( Mayıs Ayının İlk Haftası )

Trafik; kara, hava, deniz taşıtları ile yayaların kendilerine ait yollarda gidip gelmesi olayıdır. Trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla birçok Avrupa ülkesi aralarında anlaşarak bir konsey kurdu. Bu konseye Türkiye de üyedir. Bu konsey Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftayı «Uluslararası Karayolu Güven Haftası» olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi yolunda çaba gösteren kuruluşlarca, aynı hafta “Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası” olarak kabul edilmiştir.

#TrafikVeİlkYardımHaftası #trafik #ilkyardım #trafikgüvenliği #belirligünler #türkiyeçocuk