Tag Archives: dünya

Dünya İnsan Hakları Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Dünya Engelliler Günü

belirli-gunler

Engellilik; doğuştan ya da kaza veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlanmaktadır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok belge engellilik sorununu temelde bir insan hakları sorunu olarak ele almaktadır. Bizim anayasamız ve yasalarımız da engellilere ilişkin olarak evrensel değerlerle paralel düzenlemeleri ön görmüş, devleti engellilerin sorununa yönelik yükümlü kılmıştır. Devletimizin evrensel ölçülerde engelli vatandtaşları sahiplenme çabası, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteği ile anlamlı ve gerçek bir boyuta ulaşacaktır.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Dünya daha küçük olsa, neler olurdu?

dunyaDaha küçük bir Dünya daha zayıf bir yer çekimine sahip olurdu. O zaman da Dünya’yı çevreleyip atmosferi meydana getiren gazlar uzay boşluğuna kaçardı. Tabi atmosfersiz bir Dünya’da da hayat olmazdı. Dünya şimdikinden daha büyük olsaydı bu sefer de yer çekimi kuvveti daha da artardı. Bu da zehirli gazların bile yeryüzünde kalmasına sebep olurdu. Demek ki Dünya’mız canlılığa en elverişli büyüklükte yaratılmış.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.