Tag Archives: TemelAmca

Meyve­ Ne­ Zaman ­Tüketilmeli?

Meyvelerde fruktoz şekeri fazla olduğundan, tabiî veya endüstriyel meyve suyu içmek yerine, doğrudan meyve yemeyi tercih etmeliyiz.

Meyve tüketimi, ya yemekten en az bir saat önce veya en az iki saat sonra olmalıdır. Meyvedeki fruktoza, bağırsaklardan emilmesi ve karaciğer tarafından glikoza çevrilmesi için süre vermeliyiz. Bu durum, iştahın azalması ve az yeme ile neticelenecektir. Meyve, yemeklerden sonra tüketilirse karaciğer, besin depoları dolu ve diğer kimyevî işlerle meşgul olduğundan fruktozun glikoza çevrilme işi gecikir; kanda fruktoz artar, iştah azaltılamaz.

Kan yağlarının yükselmesi neticesinde, karaciğer yağlanması ortaya çıkar. Yemeklerden sonra aşırı meyve tüketme alışkanlığı oluşan kimselerde, damar sertliği ve siroz ortaya çıkabilir.

#TemelAmca, #MeraklıBilgiler, #Meyve, #MeyveTüketimi, #Çocuk, #Fruktoz, #MeyveSuyu, #TürkiyeÇocuk

Arılar petekleri neden altıgen yapıyor?

Balın özellikleri, saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Peteklerin aynı büyüklükte ve hacimde altıgen olarak tasarlanıp inşa edilmesi, bunlardan sadece biridir. Petekteki her bir gözün derinliği 3 cm’dir. Aşağı yukarı çıta parmağımız kadar. Duvar kalınlığı ise milimetrenin yirmide biri kadardır. Bu kadar ince olmalarına rağmen çok sağlamdırlar. Bu sayede arılar kilolarca balı rahatlıkla depolarlar.

Peki petekler beşgen, sekizgen veya daire şeklinde olsalardı, ne olurdu? Bitişik gözler arasında boşluklar kalır, işçi arılar daha fazla çalışır ve daha fazla balmumu harcarlardı. Ayrıca alanları aynı kalmak şartıyla üçgen, kare ve altıgen şekillerden kenar uzunluğu en az olan altıgendir. Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok altıgen odacığın kenarı çevrilebilir.

#TemelAmca, #Arılar, #Petek, #Altıgen