YILDIRIM BAYEZİD’İN ÂLİMLERE HÜRMETİ

Yıldırım Bayezid Han’ın oğlu Musa Çelebi, çocukluğunda da çok zeki ve haşarı idi. Gönderildiği mektepte, arkadaşları ve bilhassa hocası, ondan çok çekiyorlardı. Bir gün hocası dayanamadı ve onu dövdü.

Küçük Musa, akşam ağlayarak eve geldi ve babası Sultan Yıldırım Bayezid’e:
-Sizin gibi bir sultanın oğlunun darb edilmesi layık mıdır? dedi.
Bunun üzerine Sultan Bayezid:
-Demek bir Sultanın oğlunu dövdü, öyleyse yarın ben de mektebe geleyim de hocaya
bunun hesabını sorayım, cevabını verdi.
Oğlunu gönderdikten sonra mektebe gitti ve hocası ile görüşerek, icabeden talimatları verdi.


Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.