23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız.

Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Atatürk İstanbul’dan Samsun’a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun’dan Amasya’ya, oradan Erzurum’a ve Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum’da kongreler topladı. Ülkenin kurtulacağına inanıyordu. Bu inançla Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir” diyordu. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler – milletvekilleri – Ankara’da 23 Nisan 1920 günü toplandılar.

23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi’mizin toplandığı gündür. 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Bu gün Milli Egemenlik Bayramı’mızdır. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk 23 Nisan’ı Türk çocuklarına armağan etti. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da katılmaya başlamıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür. Çocuk bayramımızdır. Yarının büyükleri olan siz çocukların bayramıdır. *Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.

#23Nisan, #UlusalEgemenlik #ÇocukBayramı