Kaslar yorulur mu? Kas yorgunluğu nedir?

kas-yorgunlugu

Kas yorgunluğunu, kaslar zorlandığında veya uzun süre kullanıldığında hissedilen bir kas güçsüzlüğü ve derinden gelen bir ağrı şeklinde tarif edebiliriz. Bir başka deyişle yorgunluk, kasın enerji ihtiyacıyla, enerji üretme kapasitesi arasındaki geçici dengesizliktir. Enerji ihtiyacı enerji tedarikinden fazla olduğunda yorgunluk hissi sayesinde kas hücresine yaptırılan iş azaltılmakta ve böylece hücre hasardan korunmaktadır. Hücrenin canlılığını sağlayan
mekanizmalar için enerji gerektiğinden, yorgunluk çok faydalı bir koruma mekanizmasıdır. Eğer bu böyle takdir edilmeseydi çalışmayı bırakmaz ve hücrelerimizi öldürünceye kadar zorlayabilirdik. Zorlanan kasta yorgunluk ortaya çıkınca kas aktivitesi bırakılmakta veya yoğunluğu azaltılmakta, böylece adale, kiriş, bağ ve kemiklerde hasar meydana gelmesi engellenmektedir. Bize bahşedilen yorgunluk hissi olmasaydı, hangi zorluktaki kas aktivitelerinin iskelet sistemine zarar vereceğini bilemeyeceğimizden, kas liflerimizde veya bağlarımızda kopma, adale içine kanama gibi zararlı hâdiseler başımıza sıkça gelebilirdi.

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.