Belirli Günler

CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te kuruldu. Cumhuriyete (1919-1922) kurtuluş savaşını vererek kavuştuk. Atatürk, yeni Türk cumhuriyetini gençlere emanet etti. “Cumhuriyet fazilettir” diyerek yeni sistemi özetledi.

Atatürk Diyor ki:

– Bilim, fen, teknik için Avrupa’ya gidelim. Fakat kültürde, yani dilde, ahlâkta, sanatta ve hayat anlayışında hep Türk kalalım.
– Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
– Cumhuriyeti biz kurduk, onu sizler yaşatacaksınız.
– Ey Türk gençliği! Birinci ödevin, Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini korumak ve savunmaktır.
– Cumhuriyet, erdemli insanların yönetimidir.

 

CUMHURİYET BAYRAMI

Ay-yıldızlı bayrağım
Semaları donatmış
Bugün bayram var diye
Şafak erkenden atmış
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı
Akın akın insanlar
Meydanlara koşuyor
Bugün bayram var diye
Bütün millet coşuyor
İ. Hakkı Talas

 

KIZILAY HAFTASI

Kızılay, ülkemizdeki yüzlerce yardım kurumundan sadece birisidir. Kızılay derneği; savaş, deprem, sel baskını, yangın ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara, çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardımlar yapar. Bu felaketlerde yaralananlar için geçici hastaneler kurar. Kızılayın açtığı aşevlerinde, yoksul, kimsesiz ve düşkün vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılır. Kızılayın yurt genelinde büyük depoları vardır. Felaket anında, en hızlı biçimde felaket yerine ulaşır. Bütün bu yardımları, yardımsever insanların yaptığı bağışlarla yapar. Kızılay, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki felaketzedelere de yardım yapar. Kızılaya yardım edelim. Birgün bizim de felakete uğrayıp, yardıma muhtaç duruma düşebileceğimizi unutmayalım.

 

KIZILAY

kızıkayBugün muhtaç değilsem
Yarın muhtaç olurum
Her yardımı şefkati,
Kızılayda bulurum.
Yoksullara, açlara
Yaz, kış tüter ocağı
Felakette, kazada
Bize açar kucağı
Savaşlarda,
depremlerde
Bizi gelir o arar
Acımızı dindirir
Yaramızı o sarar
İ. HAKKI TALAS

 

Güzel Sözler

– Acılar paylaşıldıkça azalır.
– Küçük yardımlar büyük iş görür.
– Kızılay kara gün dostudur.

#kizilay, #sozler, #cumhuriyet

Belirli Günler

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Çocuk sorunları ilk defa 1923 yılında İsviçre’nin başkenti Cenevre’de yapılan bir toplantıda tartışılmıştır. Bu toplantıda “Uluslararası Çocukları Koruma Birliği” adıyla bir birlik kurulmuş ve benimsenen çocuk hakları “Cenevre Bildirisi” adıyla yayınlanmıştır. Daha sonra birçok ülkede “Çocuk Esirgeme Kurumları” kurulmuştur. 1946 yılında yapılan, ikinci uluslararası toplantıda çocuk hakları daha da geliştirilmiştir. 1953 yılında ise çocuk sorunlarıyla ilgilenme görevi, “UNİCEF”e verilmiştir. UNİCEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır. 1954 yılında yapılan UNİCEF toplantısında, ekim ayının ilk pazartesi gününün Dünya Çocuk Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Ülkemiz, çocuk haklarını tanıyan ilk ülkelerdendir. Ne yazık ki, günümüzde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların sayısı hızla artmaktadır. Her köşe başında karşılaştığımız “sokak çocukları” dediğimiz binlerce çocuk, bakıma, sevgiye ve ilgiye muhtaçtır. Bu çocuklara yardım en önemli görevimizdir.

 

Güzel Sözler

– Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.
– Çocuk kokusu, cennet kokularındandır
– Çocuğuna değer veren milletler ölmez.
– Çocukların nasihate değil, iyi örneğe ihtiyaçları var.
– Çocuk yuvanın mutluluğudur.

 

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

hvnHayvanların, insan hayatında büyük önemi vardır. İlk evcilleştirilen hayvanın köpek olduğu sanılıyor. Sonraki zamanlarda ise, koyun, keçi, at, boğa, tavuk ve kedi gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir. Her canlının, tabiattaki dengenin korunmasında bir rolü vardır. Soyları bilinçsizce tüketilen canlılardan sonra, doğada büyük sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Artık günümüzde, nesilleri tükenmekte olan hayvanları korumak için büyük gayretler gösterilmektedir. Hayvanlara işkence yapmak, bir insanlık suçudur. Hayvanlara acımayanlar, insanlara hiç acımazlar. Zor durumda kalmış hayvanlara mutlaka yardım etmeliyiz. Kuşların, karıncaların, yuvalarını bozmak, yumurtalarını almak çok kötü bir davranıştır. Hayvanları korkutup ürkütmek, sapanla kuş vurmak, şakadan da olsa, istemedikleri gibi davranmak da kötüdür. Bakımını üstlendiğimiz hayvanların yiyeceklerini, içeceklerini düzenli vermeli, aşılarını yaptırmalıyız. Yiyecek artıklarını hayvanlara veya hayvan besleyicilerine vermeliyiz. Hayvanları Koruma Günü’nün amacı, hayvanlara karşı sevgi ve acıma duyguları uyandırmak, onları korumak ve haklarına saygı duyulmasını sağlamaktır. Hayvan sevgisi, insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Bugün bir hayvanı sevindirmeye ne dersiniz?

 

KİRPİCİK

Nereden gelmiş, niçin gelmişse
Bir kirpicik gelmiş sokağımıza
Herkeste bir merak, bir telaş,
Sorup duruyorlar “Ayol bu da ne?”
Bir fenalık yapmasın sakın,
Başını çıkarıyor, bakın bakın…”

krpElbette çıkaracak başını,
Bunda şaşılacak ne var!
Kirpi olduysa n’olmuş sanki,
Hep tostoparlak mı dursun,
Hep yer altında mı otursun?
Onun hakkı yok mu?
Bu sokaktan geçmeye,
Salına salına gezmeye.

Haydi git yuvana dost kirpicik, haydi git
Hiç korkma!
Bizim olduğu kadar da senindir,
Bu güzel dünya
HASAN LATİF SARIYÜCE

#kirpi, #cocuk, #koruma

Belirli Günler Ve Haftalar

belirli günler1Sağlık Haftası ( 8 – 14 Nisan )

Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz.

Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü 7-13 Nisan tarihleri arasını Sağlık Haftası olarak kabul etti. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda değerlen­dirilir. Sağlık Haftası’nın amacı, sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Birleşmiş Milletler Örgütü, her yıl bir sağlık konusu seçer. O yıl üye ülkelerde konu üzerinde durulur. Seçilen konu bir hastalık ise bu hastalığın tanımı, belirtileri, iyileştirme yöntemleri anlatılır.
 

#SağlıkHaftası #BelirliGünler #Sağlık #TürkiyeÇocukDergisi

Yeşilay Haftası (Mart ayının ilk haftası)

belirligünler1Alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlı olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ama ne yazık ki, insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar Derneği kurulmuştur. Hilal ay, ahdar da yeşil anlamına gelmektedir. Bu dernek daha sonra “Yeşilay” adını almıştır.

Derneğin amacı; alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir.

Bütün kötülüklerin anası olan uyuşturucu, alkollü içki ve sigaradan uzak, sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyoruz.

 

#YeşilayHaftası #BelirliGünler #Sağlık #KötüAlışkanlık #Alkol #Sigara

Belirli Gün ve Haftalar

millieğitim

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı  (19 Şubat )

 19 Şubat Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı kuruluş günüdür. Her yıl bu gün okullarımızda, vakfın kuruluş amaçları anlatılır. Vakfın ülke, il, ilçe düzeyindeki çalışmaları sergilenir. Bu çalışmalardan örnekler sunulur. Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulundan üniversiteye kadar öğrenci ve yurttaşların her tür eğitimi ile görevlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı’nın amaçları şunlardır:
1. Milli eğitimi geliştirici çalışmalar yapmak.
2. Okulların araç, gereç, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3. Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına, onarımına yardımcı olmak.
4. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini arttırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5. Eğitimin geliştirilmesi amacı ile öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemektir.
Milli Eğitim Vakfı kuruluşundan bu yana halkımız ve çeşitli kamu ve özel kuruluşlarından büyük ilgi ve yardım görmüştür. Vakıf, sağladığı gelirleri Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda düzenli olarak değerlendirmektedir.

 

 

kansergünü

Dünya Kanser Günü (4 Şubat)

Kanser bilindiği üzere bir hücre hastalığıdır. Hücre, canlıların yapı taşıdır. Yapıları ve işlevleri birbirine benzeyen hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular birleşerek organları ve sistemleri oluştururlar.

Hücrenin ana özelliği bölünüp çoğalmasıdır. Bölünüp çoğalan hücreler vücuttan atılır. Kanser, hücrenin olağandışı bölünüp çoğalmasıdır. Kanserli hastalarda hücre, canlının zararına çoğalır. Organların işlevlerini yapmalarını engeller.

Halk sağlığı yönünden kanserin önemi; hastalığın öldürücü olması ve sık görülmesidir. Bu açıdan bakıldığında kanser hastalığı dünyanın en önemli sağlık sorunudur.
Kanserle savaşabilmek, zararlarını azaltabilmek için halka hastalığın önemini ve kanserle savaş yollarını anlatmak gerekir.

Tıp biliminin gelişmesi, insanların eskiye göre daha bilinçli yardım istemeleri, pek çok insanı kanserden kurtarıyor. Gün geçtikçe, kanserden kurtulanların oranı daha da artacaktır.

KANSERİN ÖN BELİRTİLERİ

  • Vücudun herhangi bir yerinde nedeni bilinmeyen şişkinlikler, sertlikler, iyileşmeyen yaralar,
  • Vücudun çeşitli yerlerindeki benlerde ve siğillerde, renk ve büyüklük değişmeleri,
  • Durdurulamayan kanamalar,
  • Ses kısıklığı
  • Geçmeyen öksürük
  • Nedeni anlaşılamayan ateş ye zayıflama,
  • Tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler.

 KANSER

Temiz hava bol gıda

Bize hayat bağışlar

Erken teşhis her zaman

Kanseri uzak tutar

 

Çağımız bilim çağı

Onu da yenecektir,

Hastalanan organı

Hep iyi edecektir

 

Bilime inanmalı

Korkuyu atmalıyız

Her kanser haftasında

Bunu anlatmalıyız

 

 

sigara

Dünya Sigarayı Bırakma Günü (9 Şubat)

 Tüm dünyada erkeklerin %47’si, kadınların %12’si sigara içmektedir. Ülkemizde ise erkelerin %60 ve üzeri, kadınların %20-29’u sigara kullanmaktadır. Sigara içicilerinin sadece %15’i zengin ülkelerde, % 85’i gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşar. Bundan dolayı da, gelişmekte olan ülkeler tütün salgını tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Her yıl 100.000 insanımızı kurban verdiğimiz, tüm kanser ölümlerinin 1/3’inin nedeni olan sigaranın zararlarını anlatabilmek ve tüketimini azaltabilmek için her yıl 9 şubatta dünya sigarayı bırakma günü kutlanır.

Yeşilay

Yeşil bir ay bembeyaz,

Bayrağın tek süsü,

Sağlığımız, canımız,

Yeşilay’ın ülküsü.

 

Korumaya çalışır,

Halkı içkiden.

İnsanlıktan sıyrılır,

Çünkü sarhoş bir beden

 

Vatanını sevenler,

Korumalı milleti.

Ocakları söndüren,

İçki, kumar illeti

 

 

Sivil Savunma

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

SİVİL SAVUNMA’NIN TANIMI VE ÖNEMİ 

Düşman taarruzlarına (saldırılarına), tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi; hayati öneme haiz her türlü kamu, özel teşebbüslerin korunması, faaliyetlerinin idamesi için acil onarım ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami şekilde desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatın muhafazası için her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamaktır.
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında cephede olduğu kadar cephe gerisindeki sivil halkın zayiatının fazla olduğu gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve dünyanın jeolojik yapısına bakılarak savaşlar ve doğal afetler karşısında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda tedbir almaya gidilmiş ve bu kavrama Sivil Savunma adı verilmiştir.

Sivil Savunma

Harbin olumsuzluğu

Cephelerde kalmıyor,

Siviller bile artık

Korkunç zarar görüyor.

 

Saldırıdan korunmak

Yeterli önlem almak,

Bulunmak ilkyardımda

Şart sivil savunma da.

 

Tüm askerler cephede

Kararlı savaşırken;

Sivil savunma ile

Destekle cepheyi.

 

Yurdun savunmasına,

Olumlu katkıları

Sivil savunmacılar,

Kurtarmakta canları.

 

Asker ve kendine

Yardımcı olmak için,

Sivil savunmacı ol,

Hizmet et milletine.

 

#Kanser #Gün #Hafta #BelirliGünler #SivilSavunma #Sigara #MEB

 

 

Enerji Tasarrufu Haftası (11 – 18 Ocak)

Enerji günlük yaşantımızda çok büyük bir yer tutar ve en önemli ihtiyaçlarımızdandır. Etrafımıza baktığımızda kullandığımız elektrikten, sürdüğümüz arabaya, seyrettiğimiz televizyondan, yediğimiz yemeğe kadar hep enerji kullanımını görürüz. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması ise hem kendimiz hem de gelecek nesiller için birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 – 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.

 

#Enerjitasarrufuhaftası #Enerji #Tasarruf #BelirliGünler

 

Veremle Savaş Haftası

İnsanların sağlığı için en tehlikeli hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denir. Bulaşıcı bir hastalık olan verem mikrobunu Robert Koch adında bir Alman doktoru bulmuştur. Onun için verem mikrobuna Koch Basili denir. Bu mikrop insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla girer. Çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu kemirir, zayıflatır. Ölüme neden olur.

Verem, insandan insana, hayvandan insana geçer. En yaygın olanı akciğer veremidir. Tıp bilimi ilerledikçe verem mikrobunu yok edici ilaçlar yapıldı. İnsanları bu hastalıktan korumak için aşılar bulundu. Verem aşısına B.C.G. aşısı denir.

Verem aşısı ülkemizde ilk kez 22 Aralık 1952 tarihinde yapılmaya başlanmıştır. Bu aşıyı sağlık kuruluşlarında bütün insanlar ücretsiz olarak yaptırabilir. Zaman zaman kent, kasaba ve köylerde B.C.G. aşı kampanyaları açılır, aşı yapılır. Bu aşı okullarda öğrencilere de uygulanır. B.C.G. aşısı yapıldığında verem mikropları vücudumuza girse de bizi hasta etmezler. Son yıllarda verem hastalığı ile yapılan savaş başarıya ulaşmış, hastalık önemli ölçüde azalmıştır.

#VeremleSavaşHaftası #Verem #BelirliGünler #VeremleSavaş #sağlık

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Öğretmen; yapıcı ve üreticidir. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen
özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişidir. Öğretmenler sevgi dağıtır. İçimizi aydınlatır. Bilgili kişiler olmamız için çaba gösterir. Dünyayı tanıtır. Öğretmen her alanda yeniliği, yenileşmeyi savunur. Gerçekleri anlatır. Beceri ve yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Öğretmenler Günü’nde öğretmenin toplum içindeki yeri, değeri belirtilir. Öğretmen sorunları dile getirilir. Öğretmenler Günü’nde; eğitime, öğretime hizmet etmiş, saygınlık kazanmış öğretmenler anılır. Gençlerin yetişmesindeki katkıları anlatılır. 1981 yılında, 24 Kasımın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Mesleğe yeni giren öğretmenler 24 Kasımda Öğretmen Andı içerek göreve başlarlar.

#Öğretmen #ÖğretmenlerGünü #BelirliGünler #Kasım

Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası (22-27 Kasım)

Ağızdan alınarak iç organlarımızda hastalık yapan mikroplar ve kimyevi maddeler vardır. Bunlar bakteri, virüs, mantar, parazit… gibi küçük canlılar olabileceği gibi, sigara, alkol, boyalar… gibi binlercesini sayabileceğimiz kimyevi maddeler de olabilir.
Mikropların, yapılarına göre çeşitli karakterleri vardır. Kimisi dokuları tahrip eder ve çabuk ürer, kimisi patojen hale erişince ürer. Ağız temizliği yapılmadığı zaman en zayıf mikropların bile üreyeceği ortam hazırlanmış olur. Temizlenmeyen bir ağızda yiyecek artıkları dişlerde birikerek burada bakteri plakları oluşturur. Bakteriler bu plaklardaki glikozu kullanarak asit üretirler. Asit ise diş çürümelerine ve diş eti yaralarına sebep olur.

 

#AğızDişSağlığı #Belirligünler #diş #sağlık #ağız #temizlik #dişeti

Atatürk

Atatürk Haftası ( 10 – 16 Kasım )

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü.
O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası olarak değerlendirilir. Bu hafta içinde; Atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılâp ve ilkeleri anlatılır.
Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir.
Radyo ve televizyonda, Atatürk’ün konuşmaları kendi sesinden dinletilir. Atatürk’le ilgili filmler gösterilir.
10 Kasım günü Atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. Ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı duruşuna geçilir.
Kara ve deniz taşıtları oldukları yerde durarak düdüklerini çalarlar.
Düzenlenen anma törenlerinde Ata’nın yaşam öyküsü, Atatürk inkılâp ve ilkeleri anlatılır, seçilmiş Atatürk şiirleri okunur.

#Atatürk, #AtatürkHaftası, #10Kasım, #Ata, #BelirliGünler, #TürkiyeÇocukDergisi