SUÇLU

Hakim suçluya sorar:
– Bu adamı niçin dövdün.
– Bana su aygırı, dedi efendim.
– Ne zaman?
– Bir yıl önce.
– Ama sen onu yeni dövmüşsün.
– Su aygırının ne olduğunu ilk defa bu
hafta öğrendim de.