Tag Archives: sözler

CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te kuruldu. Cumhuriyete (1919-1922) kurtuluş savaşını vererek kavuştuk. Atatürk, yeni Türk cumhuriyetini gençlere emanet etti. “Cumhuriyet fazilettir” diyerek yeni sistemi özetledi.

Atatürk Diyor ki:

– Bilim, fen, teknik için Avrupa’ya gidelim. Fakat kültürde, yani dilde, ahlâkta, sanatta ve hayat anlayışında hep Türk kalalım.
– Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
– Cumhuriyeti biz kurduk, onu sizler yaşatacaksınız.
– Ey Türk gençliği! Birinci ödevin, Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini korumak ve savunmaktır.
– Cumhuriyet, erdemli insanların yönetimidir.

 

CUMHURİYET BAYRAMI

Ay-yıldızlı bayrağım
Semaları donatmış
Bugün bayram var diye
Şafak erkenden atmış
Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı
Akın akın insanlar
Meydanlara koşuyor
Bugün bayram var diye
Bütün millet coşuyor
İ. Hakkı Talas

 

KIZILAY HAFTASI

Kızılay, ülkemizdeki yüzlerce yardım kurumundan sadece birisidir. Kızılay derneği; savaş, deprem, sel baskını, yangın ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara, çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardımlar yapar. Bu felaketlerde yaralananlar için geçici hastaneler kurar. Kızılayın açtığı aşevlerinde, yoksul, kimsesiz ve düşkün vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıtılır. Kızılayın yurt genelinde büyük depoları vardır. Felaket anında, en hızlı biçimde felaket yerine ulaşır. Bütün bu yardımları, yardımsever insanların yaptığı bağışlarla yapar. Kızılay, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki felaketzedelere de yardım yapar. Kızılaya yardım edelim. Birgün bizim de felakete uğrayıp, yardıma muhtaç duruma düşebileceğimizi unutmayalım.

 

KIZILAY

kızıkayBugün muhtaç değilsem
Yarın muhtaç olurum
Her yardımı şefkati,
Kızılayda bulurum.
Yoksullara, açlara
Yaz, kış tüter ocağı
Felakette, kazada
Bize açar kucağı
Savaşlarda,
depremlerde
Bizi gelir o arar
Acımızı dindirir
Yaramızı o sarar
İ. HAKKI TALAS

 

Güzel Sözler

– Acılar paylaşıldıkça azalır.
– Küçük yardımlar büyük iş görür.
– Kızılay kara gün dostudur.

#kizilay, #sozler, #cumhuriyet

Gönül Bahçesi

BİR HADİS-İ ŞERİF

“ Bir haksızlıkla karşılaştığınızda, susup sabrederseniz Allahü teâlâ o haksızlığı muhakkak giderir.”

 

HİKMETLİ SÖZLER

“ Kişi, iyilik düşünür de yapamazsa, kendisinden misk kokusu yayılır. Melekler, iyiliği bu kokudan bilir, o iyiliği yapmış gibi sevab yazarlar. Kişi, kötülük düşünür de yapmayınca, etrafa kötü koku yayılır, kokusundan onun kötülük olduğunu anlarlar; fakat işlemediği sürece onu günah olarak yazmazlar.”
* Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh

BİR SORU- BİR CEVAP

SORU: Allahü teâlâ ile onun sevdiklerini razı etmek için ne yapmak gerekir?
CEVAP: Önce Ehl-i sünnet itikadını öğrenip dinimizin emir ve yasaklarına uymalı. Özellikle kalb kırmamaya ve kul hakkına dikkat etmeli. Şu hadis-i şerifte bildirilen duaları da okumaya çalışmalı: (Yâ Âişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de ki, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de ki, bütün müminler senden razı olur. Bir kere de “Sübhânallahi vel hamdü lillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ senden razı olsun.) [Ey Oğul İlmihali]

 

HER MÜSLÜMAN…

Başkaları hakkında konuşmamalı, aynanın karşısına geçip, biz neyiz, ne yapıyoruz diye, kendimize bakmalı. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri; evinde bir kimse hakkında bir şey söylense, (Susun, önce kendinize bakın, kimseyi kötülemeyin) derdi. Tek kelime ettirmezdi.

 

İLİM UĞRUNA

İmam- ı azam tam 28 yıl Hammad Hazretleri’nin derslerine devam eder. Defalarca Mekke ve Medine’ye gider. Çok sahabe ve veli tanır hepsinden de istifade eder. Hazret- i Ömer’den, Hazret- i Ali’den ve Abdullah bin Mes’ûd’dan ilim alanları bulur önlerine oturur. Ehl- i Beyt’in büyüklerinden Zeyd bin Ali ve Muhammed Bakır’ın huzurunda manevi mertebelere yürür, kirlerden arınır. O tam bir sevdalıdır, bir mâlumat için fersahlar ötesine gider, olmayacak sıkıntılara katlanır. Bilgilerin menbâına ulaşmaya çalışır.

İmam- ı âzam, Emeviler’in son, Abbasilerin ilk yıllarında yaşar. Elbette böylesi dönemler çalkantılıdırlar. Mübarek siyasetten uzak durur, devlet adamlarına mesafe koyar. Zira bazı melikler, âlimleri saltanatlarının payandası sanırlar. Milletin önünde “bize bir nasihat buyrun hocam” demelerine rağmen, yanlışlarının söylenmesinden hoşlanmazlar. Eğer yanlarında susulursa ayrı gailedir, zira bu kez insanlar yapılanları doğru sanırlar.

Nitekim Emevi valisi de İmam- ı âzam’a vazife vermeye kalkar. İmam reddeder, vali zorlar. Mübarek ne kadar kaçsa da vali peşini bırakmaz. Devlet adamı değil mi dediği dediktir, nitekim bir gün kibarlığı biter ve değişiverir. Peşisıra dolandığı büyük âlimi hapseder ve işkence ettirir. Mübarek zindanda geçen yıllardan sonra Mekke’ye göçer. Derken Abbasilerin yönetime el koyar, ortalık durulur. O da vatanına döner.

 

ELEM DİKENİ MURAD GÜLÜ

Muhammed Emkenegî hazretleri, bir gün bazı talebeleriyle birlikte dikeni bol bir araziden geçiyordu. Birkaç talebesinin ayakları yalındı. Hemen her adımda bir diken batıyordu. İçlerinden gizlice âh çekiyorlar, ama hocalarının ardından gitmekten bir adım geri kalmıyorlardı. Bir defasında geri dönüp baktı, (Ayağa elem dikeni batmadıkça, murad gülü açmaz) buyurdu. Dikenlere katlanmadan, maksada, murada kavuşulmaz. İşte dünyanın tarifi budur. Âhirette rahat etmek isteyen, dünyada bu dikenli tarladan geçmek zorundadır, başka yolu yoktur.

#soru, #cevap, #musluman, #sozler

Mizah

Öğretmen konuşmaları

SÖYLENEN: Amma sıcak oldu haa…
ANLAMI: Kola ısmarlasan da içsek…
SÖYLENEN: Bize gidelim mi?…
ANLAMI: Evde kimse yok, korkuyorum…
SÖYLENEN: Benim babam senin babanı döver…
ANLAMI: Geçen beni bile dövmüştü…
SÖYLENEN: Maç yapalım mı?…
ANLAMI: Senin top duruyor mu hala…
SÖYLENEN: Bisiklete mi biniyorsun?…
ANLAMI: Bi tur versene…
SÖYLENEN: Daha yeni mi bilgisayar aldınız?…
ANLAMI: Benim de bilgisayarım var…

 

Öğrenci Bedduaları

▶ Akülü arabanın aküsü 10 dakikada bir boşana…
▶ En çok ayakların gelişe, her ay bir numara büyüye…
▶ Sana benzeyen öğrenci okulun en yaramazı ola…
▶ Bayramda herkesten şeker alasın, hâlâ bitmemiş ol…

 

karaketür

 

Günün Tüyosu

“Alo kiminle görüşüyorum” sorusuna verilecek
cevaplar…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Evet ben kimim… Buyurun…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Bi dakka aynaya bakıp geliyorum…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Aynı soruyu ben size sorsam hoşunuza gider mi?…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Dünyayı kurtaran adam buyurun…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Bu bir bant kaydıdır, aradığınız abona kendini
tanıtmayanlarla konuşmamaktadır…
“-Alo kiminle görüşüyorum?…”
-Hastanemiz kimi aradığını bilmeyenler için elinden
geleni yapacaktır…

 

Son sözleri…

-Olum korkmayın, biz bu bisiklete beş kişi de bindik…
-Dişleri sivri olduğuna bakma, havlıyor ama ısırmaz…
-Olum hayatında hiç kültür mantarı duymadın mı, ondan bu?…
-İnsanoğlu neler yapıyor yaa… Köpüren su da ilk kez görüyorum…
-Benim gibi kulağını raylara daya, gelip gelmediğini anlarsın zaten…

#sozler, #tuyo, #ogrenci, #ogretmen

Son sözleri…

“-Bunun son kullanma tarihi geçmiş ama taze görünüyor…” (…Üçüncü kaşığı alırken ettiği son S.Ö.Z.leri)
“-Abi buradan atlarsam ne veriyorsun?…” (…İddiayı kaybederken ettiği son S.Ö.Z.leri)
“-Kırmızı kabloyu keseceksin. Bütün filmlerde öyle oluyor…” (…Seçim yaparken ettiği son S.Ö.Z.leri)
“-Baba hani bu arabayla bizi kimse geçemezdi?…” (…Gaza getirirken ettiği son S.Ö.Z.leri)

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.

Son sözleri…

“-Baba habire çekiyoruz ama sen bu makineye film koymuştun değil mi?…”

(…Sömestr tatilinin son gününde ettiği son sözleri)

 
“-Baba ödevimde takıldığın yer olursa anneme sor…”

(…Ev ödevini pay ederken söylediği son sözleri)

 

“-Hocam ben son kez tuvalete gidebilir miyim?…”

(…Arazi olmayı adet edinirken ettiği son sözleri)