HİKMETLİ SÖZLER

“İnsanlaın en hayırlısı, haklı olsa bie, karşısındakine sen haklısın diyebilendir.”
Ebû Bekr Tamistani Hazretleri “rahmetullahi aleyh”

Şu üç şey bir insanda mevcut olursa, ona ilmin asla bir faydası olmaz:
Dünyanın faidesiz şeylerine aşırı bağlılık
Ahireti hatırdan çıkarmak
Fakir olmaktan korkmak
Ebü’l Hasaen-i Şazili Hazretleri “rahmetullahi aleyh”

“İnsanın kıymeti; idrakinin, zekâsının, bu yolun büyüklerinin hakikatlerini anladığı kadardır.”
Ubeydullah-ı Ahrâr Hazretleri “rahmetullahi aleyh”

Devamı derginiz Türkiye Çocuk’ta, abone olmak için tıklayın.